Konuşmacı/Katılımcı Ülkeler

Türkiye
Azerbaycan
Pakistan
Kosova
Gürcistan
İran

                                    Duyurular

IX. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 17-19 Haziran 2020 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapılacaktır.

Sempozyum bildiri kitapları ve sergi katoloğu ISBNnumaralı olarak yayınlanmıştır.


   

Değerli Bilim İnsanları;

Sizleri, 11-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Karadeniz’in incisi Türkiye’nin en mutlu şehri olan Sinop’ta Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Oluşumunda Meslek Yüksekokullarının Rolü” ana temalı ve eğitim, mesleki eğitim ve meslek yüksekokullarındaki tüm alanlara ilişkin (teknik, sosyal, sağlık) çalışmaları konu alan 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS-2019)’nda aramızda görmekten büyük onur duyacağız.

Hızla gelişmekte olan dünyamızda eğitimin yeri ve önemi yadsınamaz. Bu süreçte ihtiyaç duyulan beceri odaklı nitelikli insan gücünü yetiştiren en önemli kurumlardan biri de hiç şüphesiz ki Meslek Yüksekokullarıdır. Amacımız; ara elaman yetiştirmede vazgeçilemez olan bu kurumları, bilimsel bir çerçevede teorik ve pratik bilgiyi paylaşmak ve tartışmak üzere bir araya getirerek, yaşanan ve yaşanması muhtemel olan sorunları belirlemek ve uygun çözüm önerilerinde bulunmak ve geleceğe yönelik güçlü bir perspektif belirleyip bu kurumların çağımıza damgasını vurmasını sağlayabilmek için, sektör temsilcileriyle akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirerek eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik alınabilecek önlemleri belirmektir. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim alanlarında ki araştırmalara ek olarak, disiplinlerarası çalışmalarda ve yenilikçi teknolojilerde güncel konuları tartışmak için çok disiplinli bir platform oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, uluslararası bilimsel bir platformda toplanarak bilgi alışverişinde bulunmak, ortak sorunlarımıza akılcı çözüm yolları aramak, mevcut bağlarımızın daha da güçlenmesini sağlamak, yeni proje ortaklıkları için fırsat yaratmak, öğrenme ve sosyal program boyutlarında elimizden geldiğince, sizlerin de katkıları ile zengin ve özendirici olmayı 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS-2019)’nda hedeflemekteyiz.

Sempozyumda sözlü sunumun yanı sıra poster bildiri sunumlarına da yer verilmektedir. Kabul edilen bildiriler elektronik ortamda ISBN’li sempozyum bildiri kitabında katılımcıların tercihine göre özet veya tam metin olarak yayınlanacaktır. Sempozyumda hakem değerlendirilmesi sonucunda seçilen bildiriler anlaşmalı dergilerde yayınlanacaktır.

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olup katılımcı en fazla 3 (üç) bildiri sunabilir.

Sempozyumun ana teması ile ilgilenen, Türkiye’nin yükselen değeri olduğuna inandığımız mesleki eğitim ve öğretime gönül veren akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bildiri ve katılımları ile aramızda görmekten kıvanç duyarız.

En kısa zamanda görüşmek dileğiyle yapacağınız katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz

Saygılarımla

 
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI