Konuşmacı/Katılımcı Ülkeler

Türkiye
Azerbaycan
Pakistan
Kosova
Gürcistan
İran

                                    Duyurular

IX. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 17-19 Haziran 2020 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapılacaktır.

Sempozyum bildiri kitapları ve sergi katoloğu ISBNnumaralı olarak yayınlanmıştır.


Yayın Tarihi: 19.09.2019

Özet Kitapçığı

Tam Metin Cilt 1

Tam Metin Cilt 2

Tam Metin Cilt 3


E-KatalogYabancı katılımcı