Konuşmacı/Katılımcı Ülkeler

Türkiye
Azerbaycan
Pakistan
Kosova
Gürcistan
İran

                                    Duyurular

IX. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 17-19 Haziran 2020 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde yapılacaktır.

Sempozyum bildiri kitapları ve sergi katoloğu ISBNnumaralı olarak yayınlanmıştır.


   

Bildiri Özeti Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:
Yazar(lar) hazırladıkları bildiriyi intihal kontrolü programı ile mutlaka kontrol ederek göndermelidir. 
Bu sempozyumda sunulacak bildiriler başka bir dergi veya kongrede sunulmamış-yayınlanmamış olmalıdır.
Tam metin yazım şablonu için tıklayınız.
Tam metin bildirinizi göndermek için tıklayınız. (Bildiri ID ve şifreniz ile .doc veya .docx formatlı dosyanızı sisteme yükleyiniz.)

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Tam metin bildirilerinin mutlaka yukarıdaki şablona, sayfa sınırlaması (en fazla 12 sayfa) ve sayfa düzenine TAM UYUM sağlaması gerekmektedir. Bu kurallara uygunluk taşımayan bildiriler otomatik olarak hakem değerlendirme süreci dışında tutulacaktır.


ÖZET İÇERİĞİ: Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (ilk paragrafta çalışmanın önemi ve kapsamı, ikinci paragrafta çalışmanın amacı, yöntem, bulgular ve sonuçlara yer verilmelidir) içermelidir. Henüz tamamlanmamış, devam eden araştırmalarda muhtemel sonuçlara yer verilmelidir. Kongrede sunulacak bildiriler teorik ve/veya uygulamalı özgün çalışmalar şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
Bildiri tercihen İngilizce veya Türkçe hazırlanabilir.  Ancak özetlerin (Sunulacak olan dil + İngilizce) olarak hazırlanılması zorunludur.
Bir kişi en fazla 3 bildiri sunabilir.

Poster Bildiri Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

*Posterler maksimum A0 (84,1 cm x 118,9 cm) boyutunda olmalıdır. Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
*Çalışma poster olarak sunulmak isteniyorsa mutlaka çalışma başlığında parantez içinde belirtilmelidir.
*Posterler tercihen İngilizce veya Türkçe hazırlanabilir.  Ancak poster bildiri özetlerinin (Sunulacak olan dil + İngilizce) olarak hazırlanması zorunludur.
*Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
*Poster tam metinleri, bildiri tam metin son teslim tarihine kadar iletilmelidir.

Şablona göre düzenlenmeyen bildiriler yazara geri gönderilecektir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme; araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilim Kurulu’nca yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin bildiri gönderme sistemine kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı e-posta olarak gönderilecektir.